Natural Honey / Naturlig Honning


This pure natural honey is as local as it gets.  It's a mix of many nectars gathered by the bees on Aeroes's grounds, which include a multitude of wild flowers, fruit trees and berry bushes.

Arnes rene, naturlige honning er så lokal som den overhovedet kan blive. Den er baseret på en blanding af de mange pollennektarer, som bierne hjembringer fra Ærøs jorder, hvor der gror en mangfoldighed af vilde blomster, frugttræer og bærbuske.

62,00 kr

Be inspired