Welcome! / Velkommen!

DGK is a farmer's market and café on the island of Ærø. We trade in locally produced and sourced goods as much as we can.

DGK er en ærøsk landhandel og café i smukke Ærøskøbing. Vi forhandler mest muligt lokalt producerede fødevarer og produkter.

Read more